Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku  z siedzibą w Tomicach odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

 • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 2, 63-308 Tomice, tel.: 627411430, adres e-mail: sp_tomice@poczta.onet.pl Inspektorem ochrony danych osobowych jest Maciej Hejduk, tel. 512125301, adres e-mail: maciej.hejduk2007@wp.pl.
 • Celem zbierania danych jest świadczenie usług oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie tychże zadań.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe podane przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów, pracowników, stażystów, usługodawców  będą przechowywane przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków prawnych szkoły.

 

Metryka

 • opublikował: Anetta Popielarska
  data publikacji: 2020-09-17 19:14
 • zmodyfikował: Anetta Popielarska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 20:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18729
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-09-17 20:32:11